the Fourth of July
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH to najważniejsze święto państwowe upamiętniające ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii. 

Z okazji tego święta, 10 istotnych faktów:


1. Pierwotną wersję Deklaracji stworzył  Thomas Jefferson. Następnie John Adams i Benjamin Franklin nanieśli swoje poprawki. Finalnie Jefferson zebrał wszystko w całość.

Thomas Jefferson

2.  Tak naprawdę Dzień Niepodległości w Stanach powinien być obchodzony 2 lipca. Tego dnia  13 kolonii zagłosowało za oderwaniem się od Wielkiej Brytanii, zaś 4 lipca Deklaracja została oficjalnie przyjęta. Co ciekawe, John Adams był święcie przekonany, że to 2 lipca należy upamiętniać. Do tego stopnia, że podobno nie przyjął zaproszenia do świętowania pierwszej rocznicy uchwalenia Deklaracji na 4 lipca.

3.  Deklaracja Niepodległości była przyjęta 4 lipca, ale podpisana przynajmniej miesiąc później. W zasadzie tego konkretnego dnia podpis swój złożył jedynie John Hancock. Pozostali podpisali 2 sierpnia lub później. Jako ostatni Deklarację podpisał  Matthew Thornton. Było to 4 listopada 1776r.


4.  Benjamin Franklin był najstarszą osobą podpisującą dokument. Miał wtedy 70 lat.

5.  Większość podpisujących Deklarację to osoby urodzone w Ameryce. Jednak 8 mężczyzn urodziło się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Byli to: 
- Gwinnett Button i Robert Morris z Anglii
- Francis Lewis z Walii
- James Wilson i John Witherspoon ze Szkocji
- George Taylor i Matthew Thornton z Irlandii
- James Smith z Północnej Irlandii

6. Początkowo Dzień Niepodległości był dniem wolnym od pracy, ale urzędnicy federalni nie otrzymywali za niego wynagrodzenia. Od 1938 zgodnie z prawem ci pracownicy otrzymują wynagrodzenie za ten dzień.

7.  John Adams i Thomas Jefferson zmarli równo 50 lat od ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Oboje podpisali ten dokument i pełnili rolę Prezydentów Stanów Zjednoczonych. James Monroe to kolejny Prezydent, który zmarł 4 lipca, ale w 1831 roku.

8. Określenie "Dzień Niepodległości" w odniesieniu do obchodów tego święta użyto po raz pierwszy w 1791 roku.

9. W filmie "Skarb Narodów" zasugerowano, że na odwrocie Deklaracji znajdowała się tajemnicza mapa. Tak naprawdę, jedyne co tam się znajdowało to zapis "Original Declaration of Independence dated 4th July 1776" (Oryginalna Deklaracja Niepodległości z dnia 4 lipca 1776).

10. Dzisiejsze obchody tego święta obejmują zwykle przydomowe grille, parady i pokazy fajerwerków.


Ćwiczenia interaktywne (dopasowywanie, quiz, krzyżówka) tylko w wersji angielskiej.INDEPENDENCE DAY is a federal holiday, very important for Americans. It is commonly known as "the Fourth of July" and it's an annual celebration of the publication of the declaration of independence from Great Britain. 

How much do you know about this Day?
1. The Declaration of Independence was drafted by Thomas Jefferson and then edited by John Adams and Benjamin Franklin (they added 86 amendments). Finally, it was Jefferson who gathered everything together.

Thomas Jefferson

2. Actually,the Continental Congress voted for independence not on 4th July but on 2nd! That is why, John Adams really believed that American independence should be celebrated on 2nd July and, it is said that he even turned down invitation to take part in the celebrations on 4th July.

3. The declaration was adopted on 4th July and signed almost a month later. To be precise, only John Hancook signed it on 4th July, and the others (fifty-five delegates) did it in later, most of them on 2nd August. The last person to sign the Declaration was Matthew Thornton who did so on 4th November, 1776.
The whole list of the signers can be found here.4. Benjamin Franklin was the oldest person to sign the Declaration of Independence being 70 at that time.

5. The majority of the signers were native-born Americans, but 8 (out of 56) were born in Britain.
(Gwinnett Button and Robert Morris - England; Francis Lewis - Wales; James Wilson and John Witherspoon - Scotland; George Taylor and Matthew Thornton - Ireland; James Smith - Northern Ireland)

6. At the begining, it was an unpaid holiday for federal workers, but thanks to US Congress it was made the paid holiday. It is so since 1938.

7. John Adams and Thomas Jefferson were the two presidents who signed the Declaration of Independence and died exactly 50 years after it! James Monroe (a yet antoher president) also died on that day but in 1831.

8. The phrase "Independence Day" in relation to this particular celebration was used for the first time in 1791.

9. According to a film, "National Treasure", there was a mysterious, hidden information (a kind of a map) on the back of the Declaration. In fact, there was just a handwritten note saying "Original Declaration of Independence dated 4th July 1776".


10. Today's celebrations include barbecue, parades and firework displays. Americans consume a lot of hot dogs on that day (approximately 150 million).

Check what you remember - DO A CROSSWORD 😊If you're interested in the history of this important American celebration watch the film below. It's really worth watching but the speaker's very fast. I hope it won't discourage you! Here's yet another quiz on the topic. Enjoy!
If you prefer full-screen exercises use the links below:
3. Quiz

TILL NEXT TIME!!!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 good2know , Blogger