KINGS AND QUEENS TRIVIA #1 {worksheets}


Na początek wykonaj poniższe ćwiczenie i sprawdź ile wiesz o brytyjskich władcach :D


Bez wątpienia w każdym kraju znajdą się wyjątkowe osobistości. Podobnie jest w przypadku Wielkiej Brytanii.Zacznijmy od dobrze znanego Henryka VIII – oczywiście najbardziej kojarzony jest z licznymi romansami. Kochał kobiety i szybko nudziły mu się jego żony. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jeśli czegoś chciał musiało to być zrobione natychmiast. Dla przykładu, anulował małżeństwo z Anną Boleyn, a potem ściął jej głowę, bo nie urodziła mu męskiego potomka (oficjalnie powody były troszkę inne, a mianowicie król oskarżał ją o zdradę, związki kazirodcze i chęć uśmiercenia go). Nim minęła doba był już mężem Jane Seymour! Oprócz tego, Henryk VIII był hipochondrykiem. Przeraźliwie bał się chorób i śmierci. Nikt chory nie mógł przebywać w jego towarzystwie, dopóki nie wrócił do pełni zdrowia.


Jerzy III – był szalony, niespełna rozumu. Rozmawiał z drzewami i nadużywał wyrazu ‘paw’. Pewnego dnia stwierdził, że każdą wypowiedź zakończy właśnie tym wyrazem. I tak któregoś razu, w obecności członków parlamentu rzekł: „Moi lordowie i pawie…”. Inną ciekawą rzeczą jest to, że Jerzy III był pierwszym królem z dynastii hanowerskiej, którego językiem ojczystym był angielski. Co więcej, jak dotąd jest najdłużej panującym królem Wielkiej Brytanii (59 lat). Oczywiście, nie jest najdłużej panującym monarchą. Ten tytuł należy do królowej Elżbiety II, która ‘pokonała’ królową Wiktorię panującą przez 63 lata i 217 dni.
 
 
Jerzy IV – na początku sprawował władzę jako ‘zastępca’ swojego ojca (ze względu na jego niedyspozycję spowodowaną chorobą), a po jego śmierci objął tron. Był duuuży! Podobno, na śniadanie serwowano mu dwa pieczone gołębie, trzy steki wołowe, butelkę białego wina, kieliszek szampana, dwa kieliszki porto, kieliszek brandy. Był też uzależniony od laudanum (nalewka z opium) i zażywał je przed publicznymi wystąpieniami. Poza tym kochał przepych. Jego koronacja była ogromnym spektaklem, zaplanowanym w najdrobniejszym szczególe. Król chciał, żeby przyćmiła nawet koronację Napoleona. Ale żeby było śmiesznie, przyszły król spóźnił się na nią aż 1,5 godziny! Powód? Szata królewska przygotowana na tę uroczystość podarła się przy zakładaniu. A sama szata warta była ok £24,000, na dzisiejsze ok £960,000. A całkowity koszt koronacji i uroczystości z nią związanych przewyższył £238,000 (w przeliczeniu na dzisiejsze funty ponad £9,500,000!!!). Dla porównania, w tamtych czasach kamerdyner zarabiał plus minus £50, ale w ciągu roku. Wszystkie elementy wyglądu króla składały się z diamentów i innych drogocennych kamieni. Dodatkowo założył brązową perukę, żeby odjąć sobie lat. To nie koniec. Wkrótce nowe ciekawostki. A tymczasem ciekawa karta pracy dotycząca królów i królowych Wielkiej Brytanii na utrwalenie czasu przeszłego (w większości czasowniki regularne), i druga na poćwiczenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego :D


Zdjęcia prezentowane w tym poście są własnością RoyalCollection Trust i są chronione prawami autorskimi. Zostały wykorzystane dzięki uzyskaniu przeze mnie pisemnego pozwolenia. Nie mogą być w żaden sposób kopiowane, pobierane czy w jakikolwiek sposób powielane bez pisemnej zgody Royal Collection Trust.
For a start, do the following exercise and find out how much you know about British monarchs :D


In every country there are extraordinary and peculiar personalities. So is the case with Great Britain.


HENRY VIII
He is famous for being amorous. He loved women but he quickly got bored with his wives. Probably I won’t be wrong if I say that if he wanted something it had to be done immediately. For instance, he annulled his marriage to Anne Boleyn and then beheaded her because she didn’t give him a living male heir (officially the reasons were a bit different, namely that she committed adultery, had incestuous relations and intended to murder him). Then, being free, he married Jane Seymour within 24 hours of his previous wife’s execution! But apart from that, he was a hypochondriac. The king was paranoid about getting sick or dying. If someone around him was sick, he stayed away until the person was perfectly healthy. GEORGE III
He was crazy, mentally ill. He talked to trees and overused the word ‘peacock’. One day he decided that he would end his utterances with the word ‘peacock’. Once, he even said “My Lords and Peacocks… “ in front of the members of Parliament. Moreover, he was the first Hanoverian monarch to speak English as his first language. And, he’s been the longest-reigning UK King so far (59 years). Of course, he is not the longest-reigning monarch – it’s Queen Elizabeth II (previously this title belonged to Queen Victoria, who ruled the country for 63 years and 217 days). 

 
GEORGE IV

At the beginning he was a Prince Regent, because of his father’s ‘madness’ and ascended the throne after his death. He was fat! He had two roast pigeons, three beefsteaks, a bottle of white wine, a glass of champagne, two glasses of port, one glass of brandy for breakfast (reportedly 😊). He was also addicted to laudanum, and he used to take it before appearing in public. Another interesting fact is that he loved splendor. His coronation is said to be one of the greatest spectacles in Westmister Abbey. George planned the day in details, and his aim was even to outshine Napoleon’s coronation. Funnily enough, he was 1,5h late for the coronation! Why? While the King-to-be was putting on his coronation robe it got torn. The robe was worth around £24,000 (today it would cost more or less £960,000), and the total cost of the coronation was more than £238,000 (more than £9,500,000!!!). For comparison, at that time a butler made £50 a year. All the elements of his clothing consisted of diamonds and other jewels. He also wore an extravagant brown wig to look younger. There’s much more to discover about British monarchs (coming soon). For now, try the worksheet to teach your students something more about them and practise the Past Simple (mostly with regular verbs), and the other one to practise reading comprehension skills.


NOTE: Images of the Kings that appear in this post are owned by Royal Collection Trust and are protected by copyright. They come from an official Royal Collection website → https://www.royalcollection.org.uk/collection, and are used here due to a written permission from Royal Collection Trust that I obtained (for that I would like to thank sincerely once again!). It is forbidden to copy, download or reproduce them from my blog.

QUICK FACTS - PAST SIMPLE WORKSHEET
EXTRAORDINARY KINGS #1 - READING COMPREHENSION 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 good2know , Blogger