Dlaczego książę Filip nie jest królem?
Oto jest pytanie!

Prawowitym następcą tronu jest osoba, w której żyłach płynie błękitna krew. W Anglii na tronie zasiąść może tylko ktoś z królewskiej linii rodowej – obecnie z dynastii Windsorów. Do niedawna władzę obejmował najstarszy, męski potomek (idealnie byłoby gdy był to pierworodny ówczesnego władcy). Jeśli w rodzinie królewskiej były jedynie dziewczynki lub kobiety to mimo wszystko któraś z nich wstępowała na tron. Tak właśnie było w przypadku Królowej Elżbiety II (ale o tym innym razem). 

Co do dziedziczenia tronu, 26 marca 2015r. nastąpiła pewna znacząca zmiana. The Succession to the Crown Act zniósł primogeniturę męską (dziedziczenie tronu właśnie przez mężczyzn). Dzięki temu tron obejmie po rodzicu pierworodne dziecko, już niezależnie od płci. 

Królowa Elżbieta wstąpiła na tron jako najstarsza córka Jerzego VI. Jest ona tzw. a queen regent/a queen regnant. Mężczyzna, który poślubia królową nie może zostać nazwany królem, bo wówczas przewyższałby ją pozycją. Zresztą, w momencie koronacji królowej Elżbiety Filip był już jej mężem. Nie był jednak koronowany. Zgodnie z angielskim prawem zwyczajowym mężczyzna poślubiający królową (ang. a queen regnant) automatycznie otrzymuje tytuł księcia (a prince consort). 

Filip nie jest jedynym małżonkiem bez tytułu królewskiego. Podobnie mężowie Królowej Wiktorii i Królowej Marii III nie byli Królami. Ponadto, gdyby Filip był królem to już nie Windsorowie dziedziczyliby tron, ale Mountbattenowie!
Why Philip is not a king? That is the question! 

The heir apparent is somebody of blue blood. In England, only a person from a royal lineage can succeed to the throne (now, it must be someone from the Windsor dynasty). Until recently, the crown was passed on by the oldest male descendant (ideally by the firstborn). It’s called the right of male primogeniture. Of course, if there were no boys, the eldest girl succeeded to the throne. And that was the case with Queen Elizabeth II. 

As to the succession to the British throne, since 26th March 2015 succession is no longer based on gender in line with the Succession to the Crown Act. It’s the end of male primogenture. 

Queen Elizabeth II ascended the throne as the oldest daughter of King George VI. She’s so called “queen regent” or “queen regnant”. Under English common law, a wife traditionally takes her husband’s name and rank upon marriage. So, the woman who marries a king automatically becomes a queen. When it’s the other way round the case is different. The man marrying a queen cannot be titled a king, because then he would hold a title that is higher than hers (and he would be more important than her, obviously). The husband gets only the title of “prince”. Moreover, when Queen Elizabeth II was crowned, Prince Philip was her husband already. And he was NOT crowned. 

However, Prince Philip is not the only prince consort in English history. Similarly, husbands of Queen Victoria and Queen Maria III were not kings for the same reason. And, one more thing has to be mentioned here. If Philip were a king, the Windsors would no longer rule in England; it would be the Mountbattens!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 good2know , Blogger